Description

ประเภท: นิทรรศการ Exibition

ราคาต่อหัว: แล้วแต่นิทรรศการ

นิทรรศการงานศิลปะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางงานก็มีค่าเข้าชม แต่ส่วนใหญ่ไม่มี สำหรับวันที่อยากซื้องานศิลปะมาสะสม เดินเลือกจากในนิทรรศการเลย หรือไม่ก็ลงไปที่ The gallery shop หรือ ร้าน Trendy Gallery  ที่ชั้นล่าง

Location
Closed
Open hours today: 11:00 am - 8:00 pm
 • Monday

  11:00 am - 8:00 pm

 • Tuesday

  11:00 am - 8:00 pm

 • Wednesday

  11:00 am - 8:00 pm

 • Thursday

  11:00 am - 8:00 pm

 • Friday

  11:00 am - 8:00 pm

 • Saturday

  10:00 am - 8:00 pm

 • Sunday

  10:00 am - 8:00 pm

 • July 16, 2024 9:33 pm local time

Photo Credits

ขอบคุณภาพจาก: https://www.facebook.com/RiverCityBangkok/photos